f
title
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
Suratthani 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวง ตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ทล.สุราษฎร์ เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565

แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย.65 ตลอด 24 ชั่วโมง 11 เม.ย.65 – สถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจทางหลวง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี นายไพจิตร แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 16 นายปริญญา วีระจิตต์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 ร.ต.อ.ปานเทพ ภจน์ธีรมนตรี สารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจทางหลวง พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงที่1 ร่วมเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย.65 นายปริญญา กล่าวว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 65 กรมทางหลวงได้มีนโยบายให้เตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลฯ ได้มีมาตรการเตรียมความพร้อม 3 ด้าน คือ 1. มาตรการด้านการเตรียมความพร้อมของทางหลวง ซึ่งได้แก่ ทางหลวงปลอดภัย ผิวทางดี ขับขี่สะดวก และปลอดภัย ไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟสัญญาณจราจร ป้ายจราจร เห็นชัดเจนพร้อมใช้งาน บริเวณ 2 ข้างทางและทางแยก สะอาด สบายตา   2. มาตรการด้านการอำนวยความปลอดภัย โดยการแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตราย รณรงค์การขับขี่อย่างปลอดภัย เฝ้าระวังและบูรณาการร่วมกับตำรวจทางหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กวดขันวินัยจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับผู้ใช้เส้นทาง 3. มาตรการด้านอำนวยความสะดวกในการเดินทาง โดยมีเต็นท์จุดรับบริการ ดังนี้คือ จุดบริการทั่วไทย จำนวน 1 จุด สถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 2 ให้คำแนะนำเส้นทาง บริการห้องน้ำ เครื่องดื่ม สถานที่พักผ่อน หน่วยบริการเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 5 ชุด คอยให้ความช่วยเหลือผู้ใช้เส้นทาง ตรวจตราความเรียบร้อยของเส้นทาง และคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรชุดซ่อมฉุกเฉิน จำนวน 3 ชุด แยกเป็นชุดไฟฟ้า 2 ชุด คอยตรวจตราไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟสัญญาณจราจร ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และชุด Service car คอยให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางถนนในเบื้องต้น   สำหรับปีนี้กรมทางหลวงได้มีมาตรการเพิ่มเติม คือ มาตรการและแนวทางการดำเนินการ เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโควิด 19 โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกคน สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน และได้จัดตั้งแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ และเครื่องวัดอุณหภูมิไว้ที่จุดบริการทั่วไทยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวซึ่งในการดำเนินการให้บริการต่างๆ จะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้บริการ แก่ผู้ใช้เส้นทางตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งยังรายงานสถานการณ์แบบ Real Time ทำให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ เพื่อการเดินทางที่ปลอดภัยกับชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนต่อไป
title
กรมทางหลวง อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 พร้อมเปิด วิ่งฟรีมอเตอร์เวย์ 7 วัน เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนสู่ภูมิภาคต่างๆ

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก กรมทางหลวงจึงได้เตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2565 เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนสู่ภูมิภาคต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อสั่งการของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยให้สำนักงานทางหลวงและแขวงทางหลวงทั่วประเทศ ดำเนินการตรวจสอบป้ายจราจร สัญญาณไฟจราจร ไฟฟ้าแสงสว่างให้พร้อมใช้งาน ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงและจุดอันตราย พร้อมบำรุงรักษาทางหลวงให้อยู่ในสภาพดีและมีรถบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน เมื่อผู้ใช้ทางเกิดอุบัติเหตุหรือรถเสีย อีกทั้ง ได้ขอความร่วมมือผู้รับจ้างคืนผิวทางในพื้นที่ก่อสร้างทุกโครงการ ซึ่งหากพบว่ามีปริมาณจราจรหนาแน่นจะทำการประสานงานกับตำรวจทางหลวง เพื่อสนับสนุนการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรหรือการจัดช่องทางพิเศษ (Reversible Lane) ส่งผลให้การเดินทางของประชาชนเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นทั้งนี้ กรมทางหลวงได้จัดตั้งจุดให้บริการทั่วไทย 423 แห่ง แบ่งเป็นจุดให้บริการทั่วไทย (โดยแขวงทางหลวง/กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ) 147 แห่ง จุดให้บริการตำรวจทางหลวง 201 แห่ง และจุดให้บริการสถานีตรวจสอบน้ำหนักและพักรถบรรทุก 75 แห่ง ซึ่งภายในจุดบริการทั่วไทยจะมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการประชาชนผู้ใช้ทางตลอด 24 ชั่วโมง อาทิ การให้ข้อมูลเส้นทาง แนะนำเส้นทางเลือก บริการน้ำดื่ม รวมทั้ง แอลกอฮอล์เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัส โควิด-19 พร้อมทั้งได้จัดเตรียมห้องน้ำสะอาดบริการประชาชน 581 แห่ง (ในพื้นที่หมวดทางหลวงทั่วประเทศ)อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวต่อไปว่า กรมทางหลวงได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กรุงเทพ – ชลบุรี – พัทยา – มาบตาพุด ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 บางปะอิน – บางพลี และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9พระประแดง –บางขุนเทียน ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 12 เมษายน 2565 ถึง เวลา 24.00 น. ของวันที่ 18 เมษายน 2565 นอกจากนี้ จะเปิดให้บริการวิ่งฟรีชั่วคราวบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ช่วง ปากช่อง – สีคิ้ว ระยะทาง 35.75 กิโลเมตร ตั้งแต่วันที่ 11 – 18 เมษายน 2565 เวลา 06.00 – 24.00 น. (โดยจัดการจราจรแบบเดินรถทางเดียว ช่วงเดินทางขาออกจากกรุงเทพฯ วันที่ 11 – 14 เม.ย. 65 และช่วงเดินทางขาเข้ากรุงเทพฯ วันที่ 15 – 18 เม.ย. 65) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยผู้ใช้ทางสามารถติดตามการรายงานสภาพจริงการจราจร Online แบบ Real time ผ่านแอพพลิเคชั่น M-Traffic (มอเตอร์เวย์) / Thailand Highway Traffic และเฟสบุ๊ค “ศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุกรมทางหลวง”อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือผู้ใช้ทาง “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”ขับขี่ด้วยความระมัดระวังปฏิบัติตามกฎจราจร วางแผนการเดินทางล่วงหน้า เตรียมร่างกายให้พร้อม หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายระหว่างเดินทาง สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7 และตำรวจทางหลวง 1193