f
title
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
Suratthani 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวง ตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ
 
ข่าวสารทางหลวง
title
"ศักดิ์สยาม" สั่งระดมพลเร่งเปิดทางเส้นอุบลฯ หลังน้ำลด เน้นย้ำเฝ้าระวังสถานการณ์จนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ

"ศักดิ์สยาม" สั่งระดมพลเร่งเปิดทางเส้นอุบลฯ หลังน้ำลด เน้นย้ำเฝ้าระวังสถานการณ์จนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ ตามนโยบาย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้สั่งการกรมทางหลวง ติดตามสถานการณ์ทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิด พร้อมเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและดำเนินการซ่อมแซมฟื้นฟูสายทางทันทีหลังน้ำลด โดยนายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ล่าสุด กรมทางหลวง โดย สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 และแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ระดมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักร ลงพื้นที่เร่งดำเนินการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนทุกมิติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการสำรวจ ติดตาม และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบนทางหลวงในพื้นที่ดังกล่าว พบน้ำท่วมจำนวน 4 สายทาง ประชาชนสามารถสัญจรผ่านได้ จำนวน 3 สายทาง ได้แก่ - ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน เขื่องใน - อุบลราชธานี - ทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี - ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ห้วยขะยุง – วารินชำราบ สำหรับเส้นทางที่ประชาชนยังไม่สามารถสัญจรผ่านได้ คือ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน วารินชำราบ - อุบลราชธานี ช่วง กม.ที่ 418+400 – กม. ที่ 419+600 ระดับน้ำ 35 - 40 เซนติเมตร กรมทางหลวงแนะนำให้ประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยง บนทางหลวงหมายเลข 217 ทางแยกต่างระดับบัวเทิง เลี้ยวซ้ายไปสะพานข้ามแม่น้ำมูล เข้าสู่ตัวเมืองอุบลราชธานี ทั้งนี้ เมื่อระดับน้ำลดลง เจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินการกู้เส้นทางดังกล่าว โดยการวางกระสอบทรายกั้นน้ำ และทำการสูบน้ำออกในจุดที่น้ำท่วมขัง ควบคู่กับการทำความสะอาดผิวจราจรทั้งขยะ วัชพืช และดินโคลน รวมทั้งดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางที่ชำรุดเสียหายอย่างเร็วที่สุด ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า ทั้งนี้ แม้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จะคลี่คลาย ระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักลดลง และการจราจรบนทางหลวงเริ่มเปิดใช้ได้ตามปกติแล้ว กรมทางหลวงยังคงดำเนินการตามนโยบายรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมต่อไป คือ มอบหมายให้สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงทั่วประเทศ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่ นำแบริเออร์วางแนวกันอันตรายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุบนถนน ติดตั้งป้ายเตือน อุปกรณ์สิ่งอำนวยความปลอดภัย พร้อมจัดเจ้าหน้าที่นำเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ เข้าให้การช่วยเหลือเพื่อเร่งระบายน้ำ ป้องกันเส้นทางไม่ให้เกิดทางขาด และเร่งซ่อมแซมสายทางเบื้องต้นให้สามารถสัญจรผ่านได้ นอกจากนี้ กรมทางหลวงยังได้จัดรถบริการรับ – ส่งประชาชนในสายทางที่ถูกน้ำท่วมหรือพื้นที่เข้าถึงยากและลำบาก เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร หากประชาชนผู้ใช้ทางพบเห็นสถานการณ์น้ำท่วมทางหลวง ถนนหรือสะพานชำรุด สามารถแจ้งได้ที่ สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง ทั่วประเทศ สามารถติดตามการรายงานสถานการณ์สภาพเส้นทางและเส้นทางเลี่ยงได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรี 24ชั่วโมง) และช่องทางสื่อออนไลน์ทวิตเตอร์กรมทางหลวง @prdoh1 http://www.doh.go.th/content/page/news/218982
title
ทล.สุราษฎร์ เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565

แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย.65 ตลอด 24 ชั่วโมง 11 เม.ย.65 – สถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจทางหลวง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี นายไพจิตร แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 16 นายปริญญา วีระจิตต์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 ร.ต.อ.ปานเทพ ภจน์ธีรมนตรี สารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจทางหลวง พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงที่1 ร่วมเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย.65 นายปริญญา กล่าวว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 65 กรมทางหลวงได้มีนโยบายให้เตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลฯ ได้มีมาตรการเตรียมความพร้อม 3 ด้าน คือ 1. มาตรการด้านการเตรียมความพร้อมของทางหลวง ซึ่งได้แก่ ทางหลวงปลอดภัย ผิวทางดี ขับขี่สะดวก และปลอดภัย ไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟสัญญาณจราจร ป้ายจราจร เห็นชัดเจนพร้อมใช้งาน บริเวณ 2 ข้างทางและทางแยก สะอาด สบายตา   2. มาตรการด้านการอำนวยความปลอดภัย โดยการแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตราย รณรงค์การขับขี่อย่างปลอดภัย เฝ้าระวังและบูรณาการร่วมกับตำรวจทางหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กวดขันวินัยจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับผู้ใช้เส้นทาง 3. มาตรการด้านอำนวยความสะดวกในการเดินทาง โดยมีเต็นท์จุดรับบริการ ดังนี้คือ จุดบริการทั่วไทย จำนวน 1 จุด สถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 2 ให้คำแนะนำเส้นทาง บริการห้องน้ำ เครื่องดื่ม สถานที่พักผ่อน หน่วยบริการเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 5 ชุด คอยให้ความช่วยเหลือผู้ใช้เส้นทาง ตรวจตราความเรียบร้อยของเส้นทาง และคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรชุดซ่อมฉุกเฉิน จำนวน 3 ชุด แยกเป็นชุดไฟฟ้า 2 ชุด คอยตรวจตราไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟสัญญาณจราจร ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และชุด Service car คอยให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางถนนในเบื้องต้น   สำหรับปีนี้กรมทางหลวงได้มีมาตรการเพิ่มเติม คือ มาตรการและแนวทางการดำเนินการ เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโควิด 19 โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกคน สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน และได้จัดตั้งแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ และเครื่องวัดอุณหภูมิไว้ที่จุดบริการทั่วไทยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวซึ่งในการดำเนินการให้บริการต่างๆ จะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้บริการ แก่ผู้ใช้เส้นทางตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งยังรายงานสถานการณ์แบบ Real Time ทำให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ เพื่อการเดินทางที่ปลอดภัยกับชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนต่อไป