f
title
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
Suratthani 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวง ตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ
"ศักดิ์สยาม" สั่งระดมพลเร่งเปิดทางเส้นอุบลฯ หลังน้ำลด เน้นย้ำเฝ้าระวังสถานการณ์จนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ
ลงวันที่ 26/10/2565
"ศักดิ์สยาม" สั่งระดมพลเร่งเปิดทางเส้นอุบลฯ หลังน้ำลด
เน้นย้ำเฝ้าระวังสถานการณ์จนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ
ตามนโยบาย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้สั่งการกรมทางหลวง ติดตามสถานการณ์ทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิด พร้อมเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและดำเนินการซ่อมแซมฟื้นฟูสายทางทันทีหลังน้ำลด โดยนายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ล่าสุด กรมทางหลวง โดย สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 และแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ระดมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักร ลงพื้นที่เร่งดำเนินการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนทุกมิติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการสำรวจ ติดตาม และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบนทางหลวงในพื้นที่ดังกล่าว พบน้ำท่วมจำนวน 4 สายทาง ประชาชนสามารถสัญจรผ่านได้ จำนวน 3 สายทาง ได้แก่
- ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน เขื่องใน - อุบลราชธานี
- ทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี
- ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ห้วยขะยุง – วารินชำราบ
สำหรับเส้นทางที่ประชาชนยังไม่สามารถสัญจรผ่านได้ คือ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน วารินชำราบ - อุบลราชธานี ช่วง กม.ที่ 418+400 – กม. ที่ 419+600 ระดับน้ำ 35 - 40 เซนติเมตร กรมทางหลวงแนะนำให้ประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยง บนทางหลวงหมายเลข 217 ทางแยกต่างระดับบัวเทิง เลี้ยวซ้ายไปสะพานข้ามแม่น้ำมูล เข้าสู่ตัวเมืองอุบลราชธานี ทั้งนี้ เมื่อระดับน้ำลดลง เจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินการกู้เส้นทางดังกล่าว โดยการวางกระสอบทรายกั้นน้ำ และทำการสูบน้ำออกในจุดที่น้ำท่วมขัง ควบคู่กับการทำความสะอาดผิวจราจรทั้งขยะ วัชพืช และดินโคลน รวมทั้งดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางที่ชำรุดเสียหายอย่างเร็วที่สุด ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า
ทั้งนี้ แม้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จะคลี่คลาย ระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักลดลง และการจราจรบนทางหลวงเริ่มเปิดใช้ได้ตามปกติแล้ว กรมทางหลวงยังคงดำเนินการตามนโยบายรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมต่อไป คือ มอบหมายให้สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงทั่วประเทศ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่ นำแบริเออร์วางแนวกันอันตรายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุบนถนน ติดตั้งป้ายเตือน อุปกรณ์สิ่งอำนวยความปลอดภัย พร้อมจัดเจ้าหน้าที่นำเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ เข้าให้การช่วยเหลือเพื่อเร่งระบายน้ำ ป้องกันเส้นทางไม่ให้เกิดทางขาด และเร่งซ่อมแซมสายทางเบื้องต้นให้สามารถสัญจรผ่านได้ นอกจากนี้ กรมทางหลวงยังได้จัดรถบริการรับ – ส่งประชาชนในสายทางที่ถูกน้ำท่วมหรือพื้นที่เข้าถึงยากและลำบาก เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร หากประชาชนผู้ใช้ทางพบเห็นสถานการณ์น้ำท่วมทางหลวง ถนนหรือสะพานชำรุด สามารถแจ้งได้ที่ สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง ทั่วประเทศ สามารถติดตามการรายงานสถานการณ์สภาพเส้นทางและเส้นทางเลี่ยงได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรี 24ชั่วโมง) และช่องทางสื่อออนไลน์ทวิตเตอร์กรมทางหลวง @prdoh1

'