f
title
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
Suratthani 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวง ตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20520 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารที่ทำการสถานีตำรวจทางหลวงขนาดเล็ก พร้อมส่วนประกอบตามแบบเลขที่ ตร.กก.05/59 ส.ทล.5 กก.2 บก.ทล. (สุราษฎร์ธานี) จ.สุราษฎร์ธานี 06/10/2566 สฎ.25/2566 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
2 งานจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4011 ตอน เชิงสมอ - พุมเรียง ระหว่าง กม.0+065 - กม.1+262 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/08/2566 สฎ.7/2566 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
3 งานจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4114 ตอน สมอทอง - ชายทะเล ระหว่าง กม.0+100 - กม.1+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/08/2566 สฎ.3/2566 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
4 งานจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4112 ตอน สวนแตง - ไชยา ระหว่าง กม.54+750 - กม.55+735.400 07/06/2566 สฎ.10/2566 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
5 จ้างก่อสร้างงานเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ปี 2565 ทางหลวงหมายเลข 420 ตอน วงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี ที่ กม.5+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/09/2566 สฎ.30/2565 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
6 จ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4191 ตอน ไชยา - เขาหลัก ตอน 2 ระหว่าง กม.39+000 - กม.47+000 01/12/2565 สฎ.26/2565 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
7 จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 4011 ตอน เชิงสมอ - พุมเรียง ระหว่าง กม.4+275.105 - กม.7+812.105 (รวมงานปรับปรุงทางแยก) ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/12/2565 สฎ.21/2565 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
8 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2565 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 4259 ตอน ทุ่งตาเพชร - ห้วยสลิง ระหว่าง กม.20+302 - กม.21+172 13/06/2565 สฎ.27/2565 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
9 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน ช่องชาลี - ท่าโรงช้าง ระหว่าง กม.111+000 - กม.115+015 LT. 19/05/2565 สฎ.19/2565 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
10 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 41 เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างภาค กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน เกาะมุกข์ - ควนรา ขนาดผิวจราจรกว้าง 11.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.50 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 02/05/2565 สฎ.169/2565 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
11 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4313 ตอน ทางเข้าวัดมะปริง ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+176 (เป็นตอนๆ) 22/04/2565 สฎ.12/2565 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
12 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2565 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน ช่องชาลี - ท่าโรงช้าง ระหว่าง กม. 105+992 - กม. 107+713 LT. 20/05/2565 สฎ.17/2565 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
13 งานจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4153 ตอน หนองขรี - เทศบาลเมืองท่าข้าม ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+950 RT. 17/05/2565 สฎ.25/2565 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
14 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ควนรา - หัวเตย ตอน 1 ระหว่าง กม.140+700 - กม.142+980 SB. 25/02/2565 สฎ.22/2565 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
15 กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการอำนวยความปลอดภัยบนทางหลวงประจำปี 2565 ค่าปรับปรุงที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงในทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0202 ตอน เกาะมุกข์ - ควนรา ระหว่าง กม.136+800-กม.137+000 SB 28/04/2565 สฎ.4/2565 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 33 รายการ