f
title
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
Suratthani 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวง ตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงานชนิดต่าง ๆ รวม 22 รายการ 27/05/2567 325/40/67/128 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
2 ซื้อวัสดุก่อสร้างชนิดต่าง ๆ รวม 15 รายการ 24/05/2567 325/60/67/127 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
3 ซื้อวัสดุก่อสร้างชนิดต่าง ๆ รวม 16 รายการ 23/05/2567 325/60/67/126 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 23/05/2567 325/60/67/124 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
5 ซื้อวัสดุการจราจร จำนวน 1 รายการ 23/05/2567 325/60/67/125 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
6 ซื้อวัสดุอื่น ๆชนิดต่าง ๆ รวม 5 รายการ 21/05/2567 325/85/67/122 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
7 ซื้อวัสดุก่อสร้างชนิดต่าง ๆ รวม 2 รายการ 21/05/2567 325/60/67/123 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
8 ซื้อวัสดุอื่น ๆ ชนิดต่าง ๆ รวม 3 รายการ 14/05/2567 325/85/67/121 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ชนิดต่าง ๆรวม 4 รายการ 14/05/2567 325/60/67/120 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
10 ซื้อวัสดุก่อสร้างชนิดต่าง ๆจำนวน 2 รายการ 14/05/2567 325/60/67/119 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
11 จ้างผลิตแผ่นป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ 08/05/2567 325/-/67/116 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
12 ซื้อวัสดุสำนักงานชนิดต่าง ๆ รวม 3 รายการ 08/05/2567 325/40/67/117 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
13 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 08/05/2567 325/35/67/112 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
14 ซื้อวัสดุก่อสร้างชนิดต่าง ๆรวม 2 รายการ 03/05/2567 325/60/67/111 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
15 ซื้อวัสดุการจราจรชนิด่าง ๆ รวม 3 รายการ 02/05/2567 325/60/67/110 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,166 รายการ