f
title
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
Suratthani 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวง ตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน ช่องชาลี - ท่าโรงช้าง ตอน 1 ระหว่าง กม.119+942 - กม.121+966 LT 28/03/2567 สฎ.8/2567 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
2 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 25400 งานปรับปรุงด้านเรขาคณิตของทาง ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน ช่องชาลี - ท่าโรงช้าง ตอน 2 ที่ กม.94+691 26/03/2567 สฎ.13/2567 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
3 งานจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4259 ตอน ห้วยสลิง - น้ำดำ ระหว่าง กม.38+051 - กม.45+471 (เป็นตอนๆ) 25/03/2567 สฎ.9/2567 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
4 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4256 ตอน ต้นปาบ - วิภาวดี ตอน 2 ระหว่าง กม.21+273 - กม.24+050 25/03/2567 สฎ.22/2567 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
5 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 4256 ตอน ต้นปาบ - วิภาวดี ตอน 2 ระหว่าง กม.4+800 - กม.5+300 RT (เป็นตอนๆ) 22/03/2567 e-b สฎ.1/2567 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
6 งานจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ปี 2566 ทางหลวงหมายเลข 4191 ตอน ไชยา - เขาหลัก ที่ กม.40+031 24/03/2566 สฎ.26/2566 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
7 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20520 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารที่ทำการสถานีตำรวจทางหลวงขนาดเล็ก พร้อมส่วนประกอบตามแบบเลขที่ ตร.กก.05/59 ส.ทล.5 กก.2 บก.ทล. (สุราษฎร์ธานี) จ.สุราษฎร์ธานี 28/12/2565 สฎ.25/2566 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
8 งานจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4251 ตอน ห้วยไผ่ - น้ำดำ ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+263 22/12/2565 สฎ.24/2566 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
9 งานจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20520 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวน รองสารวัตร 10 คูหา แบบ ตร.11/59 ส.ทล.5 กก.2 บก.ทล. (สุราษฎร์ธานี) จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 แห่ง 21/12/2565 สฎ.22/2566 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
10 งานจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4112 ตอน สวนแตง - ไชยา ระหว่าง กม.16+983 - กม.19+878 21/12/2565 สฎ.23/2566 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
11 งานจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงสายรอง (ทางหลวง 4192 ตอน เกาะมุกข์ - โมถ่าย) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงสายรอง (ทางหลวง 4192 ตอน เกาะมุกข์ - โมถ่าย) งานเสริมผิวแอสฟัลต์ 17/11/2565 170/2566 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
12 งานจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4265 ตอน หนองนิล - คลองสงค์ ระหว่าง กม.15+741 - กม.19+900 30/09/2565 สฎ.9/2566 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
13 งานจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4112 ตอน สวนแตง - ไชยา ระหว่าง กม.54+750 - กม.55+735.400 30/09/2565 สฎ.10/2566 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
14 งานจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 420 ตอน วงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี ระหว่าง กม.18+000 - กม.19+565 LT. 23/09/2565 สฎ.6/2566 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
15 งานจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4262 ตอน บางน้ำจืด - ตะกุกเหนือ ตอน 2 ระหว่าง กม.26+917 - กม.27+780 19/09/2565 สฎ.4/2566 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 56 รายการ