f
title
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
Suratthani 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวง ตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ
เข้าร่วมโครงการปลูกต้นทองอุไรตามแนวถนนทางหลวงแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
ลงวันที่ 13/03/2567
วันที่ 12 มีนาคม 2567 นายปรีชา วิเศษสิทธิ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 พร้อม นายพรเทพ พรหมสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ, นายสมมาตร วังจำนงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม,
นายราชันย์ ขำขุน หัวหน้าหมวดทางหลวงพุนพิน ร่วมกับอำเภอพุนพิน เข้าร่วมโครงการปลูกต้นทองอุไรตามแนวถนนทางหลวงแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน ณ บริเวณสี่แยกศรีวิชัย ต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

'