f
title
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
Suratthani 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวง ตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส 02/04/2567 - แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาศที่ 3 /2566 07/07/2566 - แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565 11/07/2565 ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2565 26/04/2565 ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม2564 15/02/2565 ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 รายการ