f
title
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
Suratthani 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวง ตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน ปี2563 10/05/2563 - แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
2 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 10/04/2563 - แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2563 05/03/2563 - แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 11/02/2563 - แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/ จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2562 09/01/2563 - แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2562 09/12/2562 - แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 10/11/2562 - แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 09/10/2562 - แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 10/09/2562 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 10/08/2562 - แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/ จัดจ้าง 08/07/2562 - แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง 10/06/2562 - แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 10/05/2562 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง 10/04/2562 - แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี2562 08/03/2562 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 18 รายการ