f
title
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
Suratthani 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวง ตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 4191 ตอน ไชยา - เขาหลัก ตอน 1 ระหว่าง กม.24+000 - กม.26+500 29/03/2567 สฎ.4/2567 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
2 งานจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 4247 ตอน หนองไทร-ยวนสาว ตอน 4 ระหว่าง กม.32+000 - กม.35+000 29/03/2567 สฎ.21/2567 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
3 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31434 งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือระบบตามปริมาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 420 ตอน วงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี ตอน 4 ที่ กม.10+282 (ส 29/03/2567 สฎ.18/2567 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
4 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติทางถนน รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 420 ตอน วงแหวนรอบเมืองสุราาฎร์ธานี ตอน 5 ระหว่าง กม.4+800 - กม.5+144 27/03/2567 สฎ.5/2567 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
5 ซื้อล้อยางรถหมายเลข 44-0275-17-4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2567 325/30/67/93 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
6 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 4247 ตอน หนองไทร - ยวนสาว ตอน 3 ระหว่าง กม.24+000 - กม.27+170 29/03/2567 สฎ.17/2567 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
7 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 4112 ตอน ไชยา - พุนพิน ตอน 3 ระหว่าง กม.73+556 - กม.77+000 (เป็นตอนๆ) 29/03/2567 สฎ.19/2567 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
8 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 420 ตอน วงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี ตอน 2 ระหว่าง กม.28+450 - กม.30+340 28/03/2567 สฎ.24/2567 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
9 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 41 ตอน สวนสมบูรณ์ - เกาะมุกข์ ตอน 2 ระหว่าง กม.112+800 - กม.115+400 LT 28/03/2567 สฎ.14/2567 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
10 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 4112 ตอน ไชยา - พุนพิน ตอน 4 ระหว่าง กม.85+000 - กม.88+000 28/03/2567 สฎ.23/2567 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
11 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน ช่องชาลี - ท่าโรงช้าง ตอน 1 ระหว่าง กม.119+942 - กม.121+966 LT 28/03/2567 สฎ.8/2567 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
12 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 25400 งานปรับปรุงด้านเรขาคณิตของทาง ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน ช่องชาลี - ท่าโรงช้าง ตอน 2 ที่ กม.94+691 25/03/2567 สฎ.13/2567 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
13 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31432 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง บนทางหลวงหมายเลข 41 ตอน หัวเตย - ท่าโรงช้าง ที่ กม.164+296 25/03/2567 สฎ.7/2567 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
14 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 4100 ตอน ทำเนียบ - คีรีรัฐนิคม ตอน 1 ระหว่าง กม.2+500 - กม.3+800 (เป็นตอนๆ) 25/03/2567 สฎ.11/2567 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
15 จ้างก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา ผลผลิต การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ รหัสงาน 11400 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน สวนสมบูรณ์ - เกาะมุกข์ ระหว่าง กม.101+410 - กม.101+625 NB 25/03/2567 สฎ.1/2567 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 204 รายการ