f
title
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
Suratthani 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวง ตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติทางถนน รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 420 ตอน วงแหวนรอบเมืองสุราาฎร์ธานี ตอน 5 ระหว่าง กม.4+800 - กม.5+144 29/03/2567 สฎ.5/2567 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
2 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 29/03/2567 325/35/67/96 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
3 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลงานเงินทุนหมุนเวียน รถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน 30/04/2567 ประกาศยกเลิกประกาศ ที่ สฎ.1/2567 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 14/07/2566 325/45/66/151 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
5 งานจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 420 ตอน วงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี ตอน 3 ระหว่าง กม.18+800 - กม.19+500 (RT) 08/11/2565 e-b สฎ.11/2566 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
6 ขายทอดตลาดรถวิทยุตำรวจทางหลวงชำรุด 21/06/2565 สฎ.002/2565 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
7 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 4191 ตอน ไชยา – เขาหลัก ระหว่าง กม.1+682 – กม.4+000 05/11/2564 e-b สฎ.27/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
8 งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคปี 2563 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน หัวเตย - ท่าโรงช้าง ระหว่าง กม.167+837 - กม.169+469 (NB) 02/11/2564 e-b สฎ.23/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
9 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4313 ตอน ทางเข้าวัดมะปริง ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+176 RT. เป็นตอนๆ 05/11/2564 e-b สฎ.22/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
10 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี 2563 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 4191 ตอน ไชยา - เขาหลัก ระหว่าง กม.1+682 - กม.4+000 01/05/2563 e-b สฎ.21/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
11 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4153 ตอน หนองขรี - เทศบาลเมืองท่าข้าม ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+010 (ด้ายซ้ายทาง) 02/11/2564 e-b สฎ.20/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
12 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4262 ตอน บางน้ำจืด - ตะกุกเหนือ ระหว่าง กม.31+875 - กม.32+981 ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/02/2565 e-b สฎ.26/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
13 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน ช่องชาลี - ท่าโรงช้าง (ด้านซ้ายทาง) กม.106+600 - กม.108+646 05/11/2564 e-b สฎ.24/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
14 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 4112 ตอน ไชยา - พุนพิน ระหว่าง กม.88+855 - กม.91+164 15/04/2563 e-b สฎ.5/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
15 จ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ควนรา – หัวเตย ระหว่าง กม.140+725 – กม.142+510 (SB) 05/11/2564 e-b สฎ.16/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 20 รายการ