f
title
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
Suratthani 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวง ตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ
ทล.สุราษฎร์ เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565
ลงวันที่ 11/04/2565

แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย.65 ตลอด 24 ชั่วโมง


11 เม.ย.65 – สถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจทางหลวง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี นายไพจิตร แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 16 นายปริญญา วีระจิตต์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1

ร.ต.อ.ปานเทพ ภจน์ธีรมนตรี สารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจทางหลวง พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงที่1 ร่วมเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย.65

นายปริญญา กล่าวว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 65 กรมทางหลวงได้มีนโยบายให้เตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลฯ ได้มีมาตรการเตรียมความพร้อม 3 ด้าน คือ

1. มาตรการด้านการเตรียมความพร้อมของทางหลวง ซึ่งได้แก่ ทางหลวงปลอดภัย ผิวทางดี ขับขี่สะดวก และปลอดภัย ไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟสัญญาณจราจร ป้ายจราจร เห็นชัดเจนพร้อมใช้งาน บริเวณ 2 ข้างทางและทางแยก สะอาด สบายตา

 

2. มาตรการด้านการอำนวยความปลอดภัย โดยการแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตราย รณรงค์การขับขี่อย่างปลอดภัย เฝ้าระวังและบูรณาการร่วมกับตำรวจทางหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กวดขันวินัยจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับผู้ใช้เส้นทาง


3. มาตรการด้านอำนวยความสะดวกในการเดินทาง

โดยมีเต็นท์จุดรับบริการ ดังนี้คือ จุดบริการทั่วไทย จำนวน 1 จุด สถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 2 ให้คำแนะนำเส้นทาง บริการห้องน้ำ เครื่องดื่ม สถานที่พักผ่อน หน่วยบริการเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 5 ชุด คอยให้ความช่วยเหลือผู้ใช้เส้นทาง ตรวจตราความเรียบร้อยของเส้นทาง และคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
ชุดซ่อมฉุกเฉิน จำนวน 3 ชุด แยกเป็นชุดไฟฟ้า 2 ชุด คอยตรวจตราไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟสัญญาณจราจร ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และชุด Service car คอยให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางถนนในเบื้องต้น

 

สำหรับปีนี้กรมทางหลวงได้มีมาตรการเพิ่มเติม คือ มาตรการและแนวทางการดำเนินการ เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโควิด 19 โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกคน สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน และได้จัดตั้งแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ และเครื่องวัดอุณหภูมิไว้ที่จุดบริการทั่วไทย
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวซึ่งในการดำเนินการให้บริการต่างๆ จะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้บริการ แก่ผู้ใช้เส้นทางตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งยังรายงานสถานการณ์แบบ Real Time ทำให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ เพื่อการเดินทางที่ปลอดภัยกับชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนต่อไป


'