f
title
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
Suratthani 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวง ตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุอื่น ๆ ชนิดต่าง ๆ รวม 3 รายการ 14/05/2567 325/85/67/121 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ชนิดต่าง ๆรวม 4 รายการ 14/05/2567 325/60/67/120 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
3 ซื้อวัสดุก่อสร้างชนิดต่าง ๆจำนวน 2 รายการ 14/05/2567 325/60/67/119 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
4 งานจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 4262 ตอน บางน้ำจืด - ตะกุกเหนือ กม.12+658 - กม.15+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/05/2567 สฎ.26/2567 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
5 จ้างผลิตแผ่นป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ 08/05/2567 325/-/67/116 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
6 ซื้อวัสดุสำนักงานชนิดต่าง ๆ รวม 3 รายการ 08/05/2567 325/40/67/117 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
7 จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 4114 ตอน สมอทอง - ชายทะเล กม.1+100 - กม.2+030 ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/05/2567 สฎ.15/2567 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
8 งานจ้างก่อสร้างกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน ช่องชาลี - ท่าโรงช้าง ตอน 1 ระหว่าง กม.109+614 - กม.112+206 RT. ปริมาณงาน 2.592 ก.ม. 10/05/2567 สฎ.12/2567 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
9 งานจ้างก่อสร้างกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน ช่องชาลี - ท่าโรงช้าง ตอน 2 ระหว่าง กม.125+281 - กม.127+750 RT. ปริมาณงาน 2.47 ก.ม. 09/05/2567 สฎ.10/2567 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
10 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 08/05/2567 325/35/67/112 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
11 ซื้อวัสดุก่อสร้างชนิดต่าง ๆรวม 2 รายการ 03/05/2567 325/60/67/111 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
12 ซื้อวัสดุการจราจรชนิด่าง ๆ รวม 3 รายการ 02/05/2567 325/60/67/110 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
13 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/05/2567 325/35/67/109 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
14 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 24/04/2567 325/35/67/108 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
15 ซื้อวัสดุก่อสร้างชนิดต่าง ๆ รวม 8 รายการ 19/04/2567 325/60/67/106 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 757 รายการ